פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2006

31/01/2007 |  בנק ישראל

פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2006

תקציר:

סיכום פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2006
במהלך שנת 2006 טיפלה מחלקת הפיקוח על הבנקים ב-4,176 תלונות ו-3,092 פניות לקבלת מידע ובקשות שונות, אשר נובעות במקרים רבים מאי ידיעה של נהלים והוראות בנושאי בנקאות.
25.1% מסך התלונות שנקבעה לגביהן עמדה בשנת 2006 נמצאו מוצדקות או מוצדקות חלקית. מבין חמשת הבנקים הגדולים בשנת 2006 נמצא שיעור התלונות המוצדקןת הגבוה ביותר בבנק מזרחי טפחות - 31.1% (לעומת 27.9% בשנת 2005), אחריו בנק דיסקונט 31% (לעומת 29% בשנת 2005), בנק הפועלים - 27.4% (לעומת 30.3% בשנת 2005), הבנק הבינלאומי - 23.1% (לעומת 25.4% בשנת 2005). אחוז התלונות המוצדקות הנמוך ביותר נמצא בבנק לאומי - 16.5% (לעומת 16.1% בשנת 2005).

קישור לקובץ