פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2007

03/02/2008 |  בנק ישראל

פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2007

תקציר:

סיכום פעילות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק-לקוח בשנת 2007
הפיקוח על הבנקים מסכם את פעילותו לשמירה על הוגנות ביחסים בין בנקים לבין לקוחותיהם – אחד מיעדיו המרכזיים של הפיקוח על הבנקים – לשנת 2007. פעילותו של הפיקוח על הבנקים להשגת יעד זה מתמקדת במספר מישורים עיקריים:

  • טיפול בתלונות ובפניות הציבור
  • איתור ותיקון ליקויים מערכתיים במערכת הבנקאית
  • טיפול במושכי שיקים ללא כיסוי
  • טיפול בנושא עמלות התאגידים הבנקאיים
  • טיפול בחוזים האחידים הנוהגים במערכת הבנקאית
  • מידע והסברה בנושאים צרכניים
קישור לקובץ