פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2008

02/02/2009 |  בנק ישראל

פעולות הפיקוח על הבנקים בתחום יחסי בנק – לקוח בשנת 2008

תקציר:

סיכום פעילות הפיקוח על הבנקים להגנת הצרכן הבנקאי בשנת 2008
הפיקוח על הבנקים מסכם את פעילותו של אגף יחסי בנק לקוח בשנת 2008 . יעדיו העיקריים של האגף הם:

 • הבטחת מערכת בנקאית הוגנת ויעילה;
 • ביסוס אימון הציבור במערכת הבנקאית;
 • ביסוס מעמדו של הפיקוח על הבנקים כגוף הדואג להגנת הצרכן הבנקאי;
 • מתן שירות יעיל ואיכותי לציבור הפונים;
 • חינוך פיננסי;
 • שיפור התחרות במערכת הבנקאית.

לצורך השגת יעדים אלה, מתמקדת פעילותו של האגף, במספר מישורים:

 • טיפול בתלונות ובפניות הציבור לרבות איתור ותיקון ליקויים במערכת הבנקאית;
 • חקיקה והסדרה;
 • טיפול במושכי שיקים ללא כיסוי;
 • טיפול בנושא עמלות התאגידים הבנקאיים;
 • מידע והסברה לציבור בנושאים צרכניים.
קישור לקובץ