סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא חפציבה

01/03/2009 |  בנק ישראל

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא חפציבה

תקציר:

סקירת פעילות הפיקוח על הבנקים בנושא חפציבה
מבוא
ביום 6.8.07 הורה בית המשפט על מתן צו להקפאת הליכים כנגד חפציבה. מי שמונה על ידי בית המשפט לטפל בפרשה סבוכה זו, כנאמן זמני של החברה, הוא הכונס הרשמי, עו"ד שחר שלמה. בתאריך 13.8.07 , מונה בנוסף עו"ד יצחק מולכו, כמנהל המיוחד, לסייע לכונס הרשמי בתפקידו הנ"ל.
בדו"ח שהוגש על ידי הגורמים הנ"ל לבית המשפט, בתאריך 21.10.07 , נטען, כי המדובר ככל הנראה בקריסה הגדולה ביותר של קבוצת בניה שאירעה עד היום בישראל, ובפרשה שיש ועוד עשויות להיות לה השלכות רוחב חמורות על ענף הבניה בישראל בפרט, ובמידה כזו או אחרת גם על הכלכלה והחברה הישראלית בכלל.

קישור לקובץ