לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות

פרסום זה מחליף את סדרת הפרסומים "סקירת ההתפתחויות התקופתית".

גם פרסום זה יופיע בתדירות חצי שנתית, ויכלול ניתוח מחקרי של מספר סוגיות כלכליות, ואת סקירת ההתפתחויות הפיסקלית התקופתית.​


קישור ללקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחק​ריות​​