מערכות התשלומים והסליקה בישראל - הספר האדום, לוחות ה- BIS לשנת 2016

16/10/2017
הספר האדום נועד לספק תיאור מקיף ונרחב של מערכות התשלומים והסליקה העיקריות בישראל ולסקור את פעילותן. יציבותן של מערכות התשלומים חיונית לשמירה על סדירותה ויציבותה של הפעילות הפיננסית בישראל.
הנספח הסטטיסטי להלן מציג את לוחות ה-BIS אודות מערכות המערכות התשלומים והסליקה בישראל.

​​