מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2001

15/08/2002 |  בנק ישראל