מערכת הבנקאות בישראל, סקירה שנתית 2002

18/08/2003 |  בנק ישראל