מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2013

מחלקת המטבע בבנק ישראל פועלת על פי הסמכויות הקבועות בחוק בנק ישראל בנוגע להנפקת שטרות, מעות ומטבעות זיכרון ובנוגע להסדרתה של מערכת המזומנים. המחלקה כוללת מטה שמופקד על המדיניות, על התכנון ועל הבקרה, יחידה שעוסקת בהנפקה, ויחידה לניהול המזומנים. מחלקת המטבע אחראית אפוא על הכסף המזומן במדינה החל משלב התכנון של כמויות המזומן בהתאם לתחזית הביקוש, עבור דרך עיצובם והנפקתם של השטרות, המעות ומטבעות הזיכרון, וכלה בהסדרתה התפעולית של מערכת המזומנים. פעילות המחלקה כוללת ספירה שנתית – באמצעים טכנולוגיים מתקדמים – של מיליוני שטרות ומעות, מיונם, אחסונם בכספות לצורכי שגרה וחירום, והפצתם למערכת הבנקאית כדי שיוכלו לשמש את הציבור. כן כוללת הפעילות שילוב של סימני ביטחון בשטרות, גיבוש קריטריונים לאיכות המזומנים ובקרות עליה, הדרכה של מרכזי המזומנים של התאגידים הבנקאיים ופיקוח עליהם, ופעולות למניעת זיופים בשיתוף משטרת ישראל וגורמים נוספים.

לפעילות השוטפת של מחלקת המטבע הצטרפו ב-2013 פעילויות נוספות. המחלקה המשיכה להיערך לקראת השקתה של סדרת השטרות החדשה, והשטר הראשון, בעריך 50 ש"ח, נכנס למחזור ביום כ"א באלול תשע"ד, ה-16 בספטמבר 2014. כניסתו של שטר חדש למחזור היא שינוי המצריך הכנה והסתגלות. מחלקת המטבע מזמינה את הציבור להכיר את השטר החדש ואת סימני הביטחון המשולבים בו, באמצעות עלוני ההסברה במגוון שפות, באתר
www.newbanknotes.org.il ובאפליקציה הסלולרית לאנדרואיד ולאייפון. במקביל לפעילות בנושא הסדרה החדשה, המשיכה המחלקה לשפר את המוכנות לשעת חירום ולהטמיע בתהליכי העבודה שיפורים טכנולוגיים ואוטומטיזציה. מדובר בפעילות יזומה שתכליתה לשפר את השירות לציבור ולייעל את תהליכי העבודה תוך הגברת הבקרות וצמצום הסיכונים.  

נוסף על כך תרמה המחלקה לדיונים בוועדת לוקר. בשנת 2013 מינה ראש הממשלה ועדה בין-משרדית – בראשות מנכ״ל משרדו, מר הראל לוקר – במטרה לבחון את האפשרות לצמצם את היקפם של ההון השחור והלבנת ההון באמצעות הגבלה וצמצום של השימוש במזומן ובאמצעי תשלום אחרים. במאי 2014 פרסמה הוועדה דוח ביניים ובו המלצה להגביל את השימוש במזומן בעסקאות, כפי שעושות חלק ממדינות העולם. מחלקת המטבע הייתה שותפה לדיונים הנוגעים לתחומי אחריותה,  ונערכת לקראת התמורות שיישום ההמלצות צפוי להביא לפעילותה, לרבות צמצום בביקוש למזומן. במקביל מחלקת המטבע עוקבת אחר התפתחותם של אמצעי תשלום מתקדמים ואחר השפעתם האפשרית על מגמות השימוש במזומן; לשם כך היא נסמכת על הניסיון הרלוונטי שנצבר עד כה בעולם ואשר מעיד כי ברוב המדינות המזומן ממשיך למלא תפקיד מרכזי במערך התשלומים, לצד אמצעי התשלומים המתקדמים.
בשנה הנסקרת זכה מטבע זיכרון שהנפיק בנק ישראל בציון לשבח בתחרות הבין-לאומיתVicenza Numismatica העשירית, בקטגוריה "היפה בהצגות האדריכליות שהופיעו ב-2012 על גבי מטבע". המטבע הוקדש למפעל המים בתל מגידו, הוא עשוי כסף קשוט ועריכו 2 ש"ח.
 

הסקירה שלפניכם כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנה החולפת. בנק ישראל מייחס חשיבות רבה להידוק הקשר עם הציבור ולהגברת המודעות לתחום המטבע הן במישור העיוני – דרך היכרות עם תולדות המטבע בישראל – והן במישור המעשי, דרך צרכנות נבונה, הכרת סימני הביטחון על גבי השטרות, ושימוש אחראי בשטרות ומטבעות.

לסקירה המלאה