מחלקת המטבע - סקירה שנתית 2014

 

 
מחלקת המטבע בבנק ישראל פועלת על פי הסמכויות הקבועות בחוק בנק ישראל, והיא הגוף המוסמך היחידי להנפקת שטרות, מעות ומטבעות זיכרון ולהסדרתה של מערכת המזומנים. הלכה למעשה, מחלקת המטבע אחראית על הכסף המזומן במשק החל משלב התכנון של כמויות המזומן בהתאם לתחזית הביקוש, עבור דרך עיצובם, בחירתם ושילובם של סימני הביטחון והנפקתם של השטרות, המעות ומטבעות הזיכרון לציבור, וכלה בהסדרתה התפעולית של מערכת המזומנים.
 
הנתונים המוצגים בסקירה זו מעידים שהיקף מחזור המזומן במדינת ישראל ממשיך לגדול בכל שנה באופן עקבי, וזאת למרות זמינותם של אמצעי תשלום אלקטרוניים מתקדמים. יש להדגיש כי תפקידה של מחלקת המטבע הוא לתת מענה לביקוש בפועל למזומן בעתות שגרה ובחירום. לצד אספקת מזומנים בהתאם לביקוש פועלת המחלקה להגן על המטבע מפני זיופים ולשמור על איכות המחזור. פעילותה הענפה של המחלקה מתבצעת על ידי אגף ההנפקה, אגף ניהול המזומנים ויחידת מטה, המופקדת על המדיניות, התכנון והבקרה. פעילות זו כוללת הטבעת מעות והדפסת שטרות בכמות ובאיכות הנדרשות על פי צורכי מחזור המזומן, תהליכי מיון וספירה של מאות מיליוני שטרות ומעות באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, אחסונם בכספות לצורכי שגרה וחירום והפצתם למערכת הבנקאית, כדי שיוכלו לשמש את הציבור.
המחלקה אחראית לשילובם של סימני ביטחון מתקדמים בשטרות, גיבוש קריטריונים לאיכות המזומנים ובקרות עליה, הדרכה בהפעלת מרכזי המזומנים של התאגידים הבנקאיים ופיקוח עליהם, הסברה לציבור ופעולות למניעת זיופים, בשיתוף עם משטרת ישראל  גורמים נוספים. השקת שטר 50 השקלים החדש בשנה החולפת היא אבן דרך חשובה בפרויקט סדרת השטרות החדשה שמובילה מחלקת המטבע, וזכתה לסיקור נרחב. ביום כ“א באלול תשע“ד, 16 בספטמבר 2014, הוכנס שטר 50 השקלים החדש למחזור, לאחר שעיצובו הסופי אושר ע"י הוועדה לתכנון שטרי כסף, מעות ומטבעות זיכרון בראשות כבוד השופט בדימוס יעקב טירקל, נגיד בנק ישראל, המועצה המנהלית וממשלת ישראל. טרם ההשקה הושלמה שורה ארוכה של תהליכים מקדימים בהיבט ההנפקה ובהיבט ההיערכות ההסברתית והתפעולית. תהליכים אלו כוללים תכנון ועיצוב של השטר וסימני הביטחון השלובים בו, ייצור השטר, בקרות איכות קפדניות וכן היערכות הסברתית ותפעולית בבנק ישראל ובמשק בכללותו. בזכות ההיערכות המוקדמת היסודית במישור התפעולי, תהליך כניסתו למחזור של השטר החדש בעריך 50 ש"ח עבר בהצלחה, החלפתו מתנהלת באופן שוטף, ונכון לסוף יולי 2015 כ-70% משטרות אלה שייכים לסדרה החדשה.
הכנסת שטר חדש למחזור היא שינוי המצריך הכנה והסתגלות של הציבור. בתקופת הכנסתו חשובה במיוחד המודעות לנושא סימני הביטחון בשטרות, כי סביר שזייפנים ינסו לנצל את חוסר ההיכרות של הציבור עם מאפייני השטר החדש להפצה עבריינית של תצלומי שטרות וזיופים בכלל. הואיל ומדובר בתופעה מוכרת בכל העולם, פעלה מחלקת המטבע כדי לספק לציבור מבעוד מועד את הכלים והאמצעים להכרת השטר החדש וסימני הביטחון המשולבים בו. זאת באמצעות עלוני הסברה במִגוון שפות, מידע נרחב באתר ://www.newbanknotes.org.il ואפליקציה סלולרית. סימני הביטחון שעל גבי השטרות החדשים בולטים וברורים. הם נועדו להקשות על זייפנים ולסייע לציבור לזהות שטרות מקוריים. מידע על סימני הביטחון מצוי בסקירה זו. אנו ממליצים לציבור להיעזר במִגוון סימני הביטחון המתקדמים כדי לוודא שהשטרות שבידיו מקוריים. מחלקת המטבע ממשיכה לקדם את פרויקט סדרת השטרות החדשה, ונערכת לקראת השקתם של יתר העריכים בשנים הקרובות. נוסף על כך פעלה המחלקה במהלך 2014 לניסוח כללים מסדירים בתחום המטבע בהתאם לחוק בנק ישראל.
כללים אלה נכנסו לתוקף שישים יום לאחר פרסומם ב- 21 ביוני 2015. הסקירה שלפניכם כוללת מידע נרחב ומפורט על פעילות המחלקה בשנה החולפת. מידע נוסף מצוי באתר האינטרנט  http://www.boi.org.il/he/currency. בנק ישראל מייחס חשיבות רבה להידוק הקשר עם הציבור ולהגברת המודעות לתחום המטבע הן במישור העיוני – היכרות עם תולדות המטבע בישראל – והן במישור המעשי: צרכנות נבונה, הכרת סימני הביטחון שעל גבי השטרות ושימוש אחראי בשטרות ומטבעות.