הודעה לציבור לקראת חשיפת API עבור שערי המט"ח וריבית ב"י

10/11/2022
לקראת סוף השנה, ישיק בנק ישראל אתר אינטרנט חדש, במקום האתר הנוכחי.

אחד מהחידושים הרבים הינו חשיפת API  ציבורי עבור צריכת נתוני שערי המט"ח וריבית בנק ישראל.

להנחיות הנדרשות​
​​

Preparations for publicizing the API for foreign exchange rates and the Bank of Israel interest rate​​