מידע שפרסם בנק ישראל על רקע מגפת הקורונה

לנוכח התפתחות אירוע נגיף הקורונה והשלכותיו על הכלכלה בעולם ובישראל, ובתוך כך על כל משק בית פרטי ועסק, דף זה מרכז את כל המידע שפרסם בנק ישראל בנושא, לרבות ההודעות לעיתונות, ראיונות לתקשורת, כלים מוניטריים, החלטות מדיניות, הוראות למערכת הבנקאית ומידע אודות הסניפים הפעילים והמוקדים הטלפוניים של התאגידים הבנקאיים.

​​​
​​​​​​