מערכת לשיתוף בנתוני אשראי
הרפורמה בתהליך סליקת שקים 
אינפלציה בשנה האחרונה אוקטובר 2020 עד אוקטובר 2021
2.3%
יעד אינפלציה 1% - 3%
לנתוני אינפלציה

שערי חליפין יציגים

עדכון אחרון: 08/12/2021
יחידות מטבע השער שינוי יומי
דולר 3.1110 -1.395%
ליש"ט 4.1081 -1.725%
ין 2.7360 -1.540%
אירו 3.5126 -1.120%
עדכון אחרון: 07/12/2021
נומינאלי אפקטיבי-מדד -0.257%
השינוי בשער הנומינאלי אפקטיבי ליום 08/12/2021 יתפרסם בהקדם

מידע ללקוחות הבנקים

הוראות דיווח



צרכנות בנקאית

סרטוני בנק ישראל בyoutube