אינדיקטורים מהירים נבחרים למצב הפעילות הכלכלית במשק בזמן משבר הקורונה

כחלק מהתמודדות עם משבר נגיף הקורונה, בנק ישראל מגבש באופן שוטף תמונת מצב של הכלכלה הישראלית, הן בצד הריאלי, והן בצד הפיננסי. לצורך כך הוקמה תשתית מידע ייעודית ב​בנק ישראל שמנטרת אינדיקטורים מעולמות תוכן שונים. תמונת המצב הדינמית מוצגת באופן שוטף במסגרת חדר המצב שהקים נגיד בנק ישראל עם פרוץ המשבר, וכוללת, בין היתר, אינדיקטורים משוק העבודה, שוק האשראי ושוק ההון. בנוסף, לאור אופי המשבר, גיבש בנק ישראל אינדיקטורים מהירים ייחודיים שעשויים להעיד על שינויי מגמה כלכליים.

הדף יתעדכן בכל יום רביעי ויתבסס על החומר הזמין בעת הפרסום.


שם אינדיקטור

מצגת אקסל ​​קישור להודעה
הוצאה בכרטיסי אשראי​ pptx xlsx

ניתוח מיוחד: השינויים ברכישות בכרטיסי אשראי כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה​

נתונים מעודכנים על השינויים בהוצאה בכרטיסי אשראי כתוצאה ממשבר נגיף הקורונה​

​​מגמות הניידות של הציבור pptx xslx​ ניתוח ​מיוחד של חטיבת המחקר: תובנות כלכליות ראשוניות ממדדים לשינויים בדפוסי הניידות בישראל
ניתוח צריכת החשמל בישראל​  ​​pptx​ ​xslx ניתוח צריכת החשמל בישראל כאינדיקטור מהיר לפעילות הכלכלית במשק
התפתחות המזומן pptx​ ​xlsx​  המגמות במשיכות והפקדות בשקלים ובמחזור המטבע 

 

​​