נספחי המסלקה

כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader

​פרק ​נושא ​עדכון אחרון
301​ ממסרי מסלקה​ נובמבר 2017
302​ רשימת חברי המסלקה ומערך הייצוגים​ דצמבר 2021​
303​ מקומות מרוחקים - להחזרות באיחור​ נובמבר 2010
304​ סניפים שיום המנוחה השבועי חל בהם שלא בשבת​ נובמבר 2018
305​ סיבות להחזרה​ דצמבר 2021
306​ נוסח אחיד לכתב שיפוי​ נובמבר 2018
307​ רשימת הבנקים המשתתפים בסליקת צ'קים במט"ח​ ינואר 2016
308​ רשימת סניפי חנ"י​ ינואר 2015
309​ נוסח לתשלום צ'קים במט"ח​ נובמבר 2016
310​ החותמות​ מרץ 2009
311​ נוסח כתב שיפוי בגין צ'ק חסר במטבע חוץ​ מרץ 2009
312 נוסח כתב שיפוי בגין מסמך חסר בדולר ארה"ב - חנ"י​ ינואר 2015
313 פלט של שיק ממוחשב​ דצמבר 2021
314​ כתב שיפוי כולל​ נובמבר 2018
 

לדף חוזרי המסלקה​​​​​​​​​