טופסי המסלקה

כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"

 

​פרק ​נושא ​עדכון אחרון
401​ הצגה והחזרה של חיובים שאינם ממוגנטים​ 05/02/2013 
402​ הצגה והחזרה של זיכויים שאינם ממוגנטים​ 05/02/2013
404​ הצגת זיכויי גבייה ממוגנטים​ 05/02/2013
410 דוח הצגות והחזרות חיובים שאינם ממוגנטים​ - נמחק 22/05/2017
411 דוח הצגות והחזרות זיכויים שאינם ממוגנטים​ - נמחק 22/05/2017
412​ דוח הצגת ממסרים ממוגנטים בסליקה אלקטרונית​ 03/01/2016
413​ דוח החזרת ממסרים ממוגנטים בסליקה אלקטרונית​ 03/01/2016
429​ טופס החזרת צ'ק עודף במטבע חוץ​ 05/02/2013
430​ חנ"י - הודעת חיוב​ 25/01/2015​
431​ חנ"י - הודעה​ 25/01/2015​
432​ טופס בקשה לעדכון מורשי חתימה מטעם המשתתף 27/05/2015​
433​ דיווח על תקלה 08/11/2016​
434​ תעודת משלוח ידנית למדיה​ 08/11/2016​
435 ​דיווח אירוע כשל בפעילות מסלקת השיקים ​07/11/2018

​ ​​​