תקנים ומפרטים

כל הקבצים בדף זה הם בפורמט PDF, הניתנים לקריאה והדפסה באמצעות "Acrobat Reader"
לתנאי גישה ושימוש במידע המופיע בדפים אלה הקש כאן

 

​פרק ​נושא ​עדכון אחרון
501​ הצ'ק האחיד​ יולי 2019
502​ סליקה אלקטרונית - הצגות צ'קים בין הבנקים​ מרץ 2019
503​ סליקה אלקטרונית - החזרות צ'קים בין בנקים​ נובמבר 2017
504​ תקן זה נמחק מכללי המסלקה
505​ תקן זה נמחק מכללי המסלקה​
506 תקן זה נמחק מכללי המסלקה​
507​ קובץ חוסרים ועודפים המועבר לבנקים אחרים​ נובמבר 2018
508​ מפרט לזיכויי גבייה ממוגנטים​ אוגוסט 2009
509​
קבצי סליקה אלקטרונית - שמות הקבצים, סוגי הקבצים ומבנה הקבצים
נובמבר 2017
510​ תקן תמונת השיק ומדדי איכות​ נובמבר 2018
511 ​עיצור שוברים – שמות הקבצים, סוגי הקבצים ומבנה הקבצים ​דצמבר 2021
512 ​סליקה ידנית - מבנה קובץ CSV להעברה בין הבנקים ​דצמבר 2021
513​ ​ניתוב שיקים לאחר ניוד חשבון בקליק - שמות הקבצים, סוגי הקבצים ומבנה הקבצים ​דצמבר 2021

​​​ ​​​​