נתונים ומידע

#​​

שם הלוח

תאריך עדכון

מידע כללי, שטרות ומעות, מוסדות ופיקדונות

לוח 1

מידע בסיסי על המשק הישראלי

01/0​1/20

לוח 2

אמצעי התשלום המשמשים גופים שאינם בנקים​

01/01/20

לוח 3

אמצעי התשלום המשמשים את הבנקים

01/01/19

לוח 4

שטרות ומעות

01/01/20

לוח 5

המוסדות המציעים שירותי תשלום לגופים שאינם בנקים

01/01/19

לוח 6

מספר כרטיסי החיוב והמסופים

01/01/19

לוח 7

אינדיקטורים לשימוש שעושים במערכות התשלומים גופים שאינם בנקים: מספר התנועות

01/01/19

לוח 8

אינדיקטורים לשימוש שעושים במערכות תשלומים גופים שאינם בנקים: ערך התנועות

01/01/19

מערכות בין-בנקאיות לסליקת כספים ולהעברתם

זה"ב, מס"ב, מסלקת הנייר, ומערכת התקשורת SWIFT

לוח 9

ההשתתפות במערכות בין-בנקאיות להעברת תשלומים

01/01/19

לוח 10

מספר התנועות במערכות תשלומים נבחרות

01/01/20

לוח 11

ערך התנועות במערכות תשלומים נבחרות

01/01/20

לוח 12

המשתתפים הישראלים ב-SWIFT

01/01/20

לוח 13

העברת מסרי SWIFT מאת משתתפים מקומיים ואליהם

01/01/20

הבורסה לניירות ערך ומסלקותיה

לוח 14

 מספר המשתתפים בבורסה לניירות ערך

01/01/20

לוח 15

 מספר ניירות הערך הרשומים בבורסה

01/01/20

לוח 16

 שווי ההון של כלל השוק

01/01/20

לוח 17

 מספר החברים במסלקות הבורסה

01/01/20

לוח 18

 מספר הפעולות שנסלקו במסלקות הבורסה

01/01/20

לוח 19

 ערך הפעולות שנסלקו במסלקות הבורסה​

01/01/20

​​

מידע

קישורים לאתרי האינטרנט של גופים רלוונטיים