מערכות התשלומים והסליקה הן חלק חיוני של התשתית הכלכלית והפיננסית במשקים מודרניים, ותפקודן היעיל תורם להתפתחותם וליציבותם הפיננסית של המשקים.... המשך הכתבה בנושא מערך התשלומים והסליקה בישראל ...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הודעות לעיתונות

מערכות התשלומים והסליקה בישראל

דוחות כספיים וסקירה על מערכות התשלומים והסליקה

דוח ועד המסלקה