מערכות התשלומים והסליקה הן חלק חיוני של התשתית הכלכלית והפיננסית במשקים מודרניים, ותפקודן היעיל תורם להתפתחותם וליציבותם הפיננסית של המשקים.... המשך הכתבה בנושא מערך התשלומים והסליקה בישראל ...

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

הודעות לעיתונות

מערכות התשלומים והסליקה בישראל

הדוחות הכספיים

דוח ועד המסלקה