כתבה של עודד סלומי מנהל מחלקת מערכות תשלומים וסליקה בנושא עידוד חדשנות בטכנולוגיה פיננסית לתשלומים בשווקים קטנים בכתב העת העולמי Central Bank Payment News.
אילו פעולות נוקט בנק ישראל על מנת לאפשר לחברות טכנולוגיה פיננסית העוסקות בתשלומים לתת ערך לאזרח הישראלי?

​​

הספר האדום

דוחות שנתיים

דוחות ועד המסלקה