הכנס השנתי של חטיבת המחקר בבנק ישראל

30/12/2010

בתוכנית:

09:00-09:30​ התכנסות​
09:30-09:40​ פתיחה - קרנית פלוג, מנהלת חטיבת המחקר, בנק ישראל​
09:40-11:00​ שוק הדיור בראיה מאקרו-כלכלית. יו"ר: צבי אקשטיין​
09:40-10:10​ ויצמן נגר וגיא סגל: שוק הדיור – גורמים מבניים במחירי הדירות בבעלות ושכר דירה.​
10:10-10:40​ פולינה דובמן, יוסי יכין, וסיגל ריבון: האם התפתחה בועה במחירי הדירות בישראל?
10:40-11:00​ מגיב: מיכאל שראל​
11:30-11:00​ הפסקה
11:30-12:50​ שוקי דיור אזוריים. יו"ר: מישל סטרבצ'ינסקי
11:30-12:00​ דורון סייג: מגמות אזוריות במחירי הדירות בישראל ואמידת גמישות המחיר למאפייני הדירה והאזור.
12:00-12:30​ אביעד טור-סיני: האם קיים גבול מוניציפאלי? פערים ואי-שוויון בהכנסות בשווי
הדירות בין ת"א ושכנותיה.
12:30-12:50​ מגיב: מנחם פרלמן​
12:50-14:00​ ארוחת צהריים
14:20-14:00​ נאום נגיד בנק ישראל, פרופ' סטנלי פישר
14:20-15:40​ השווקים הפיננסים והמשבר. יו"ר: עקיבא אופנבכר
14:20-14:50​ ינון גמרסני: נזילות שווקי האג"ח בישראל 2008 עד 2010.
14:50-15:20​ רועי שטיין: אמידת הריבית הריאלית הטבעית בעזרת מודל לעקומי תשואות.
15:20-15:40​ מגיב: אנדרו אביר​
15:40-16:00​ הפסקה
16:00-17:00​ ​ פאנל ודיון בנושא שוקי נכסים ומדיניות, בהנחיית קרנית פלוג.​ משתתפים: אלדד פרשר - בנק מזרחי טפחות; עודד שריג – הממונה על שוק ההון באוצר; עקיבא אופנבכר – בנק ישראל.
 

​