כנס בנק ישראל בשיתוף CEPR: סיכון מערכתי ומדיניות מקרו-יציבותית