כנס בנק ישראל על המערכת הפיננסית 2012: יציבות מקרו-פיננסית

14/06/2012

​הכנס נערך ביום ה', 14 ביוני 2012 - במלון דן פנורמה, תל-אביב

סדר היום ​מצגות
הרצאת נגיד בנק ישראל
פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל ​
The size of the financial sector and productivity
Stephen G Cecchetti, Economic Adviser and Head of the Monetary and Economic Department, BIS ​
מצגת​
המערכת הפיננסית, משברים פיננסיים ואי-שוויון כלכלי
ד"ר עקיבא אופנבכר, מנהל אגף מוניטרי/פיננסי, חטיבת המחקר ומר מיקי קהן, ראש תחום מוסדות פיננסיים ויציבותם, חטיבת המחקר ​
מצגת
מבחני קיצון למערכת הבנקאית
הגב' מרב שמש - מנהלת היחידה הכלכלית בפיקוח על הבנקים ​
מצגת​
השפעת המצב המקרו-כלכלי על ההסתברות לכשל של בנקים בישראל
נועם מיכלסון - כלכלן, תחום יציבות פיננסית, חטיבת המחקר ​
מצגת​
השווקים בארץ - מגמות גלובליות או סיפור מקומי?
מר ניצן שנער - כלכלן, היחידה לניהול סיכונים פיננסיים, חטיבת השווקים ​​
מצגת​
שוק האשראי בתוך מסגרת מקרו פיננסית של המשק
מר צחי פרנקוביץ, מנהל חטיבת מידע וסטטיסטיקה ​
מצגת​
יציבות מקומית בעולם לא יציב?
מר בארי טאף, יועץ בכיר לנגיד וחבר הועדה המונטרית ​
מצגת​
פאנל בכירים - שמירה על היציבות ותמיכה בצמיחה - כיצד יכולה הרגולציה לאזן ביניהם?
מנחה: ד"ר קרנית פלוג, המשנה לנגיד בנק ישראל. משתתפים: מר יאיר סרוסי - יו"ר בנה"פ, מר צבי סטפק - יו"ר מיטב, פרופ' יוג'ין קנדל - ראש המועצה הלאומית לכלכלה ומר יונל כהן - מנכ"ל מגדל חברה לביטוח.​