כנס בנק ישראל על המערכת הפיננסית

11/03/2010

​בתוכנית:

 

​08:30-09:00 התכנסות ורישום
​​
09:00-09:05​ פתיחה
צחי פרנקוביץ, מנהל החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
09:05-09:20​ הרצאת נגיד בנק ישראל
פרופ' סטנלי פישר, נגיד בנק ישראל
09:20-09:55​ סקירת ההתפתחויות העיקריות במערכת הפיננסית ב-2009
צחי פרנקוביץ, מנהל החטיבה למידע ולסטטיסטיקה
09:55-10:30​ האשראי הבנקאי והחוץ בנקאי לאחר המשבר
מר אור סופר, סגן המפקח על הבנקים
 ​
10:30-11:05​ זרקור על תופעות בולטות בשוק מט"ח ב-2009
ד"ר בנצי שרייבר, אחראי תחום מתודולוגיה וכלכלה בחטיבה למידע ולסטטיסטיקה
 ​
11:05-11:25​ הפסקה
11:25-12:00​ תגובת מדיניות בנק ישראל במהלך המשבר הפיננסי העולמי
מר בארי טאף, מנהל חטיבת השווקים
 ​
12:00-12:35​ היציאה מהמשבר - במבט מאקרו-כלכלי
ד"ר קרנית פלוג, מנהלת חטיבת המחקר
 ​
12:35-13:05​ לקחי המשבר למדיניות מוניטארית ויציבות פיננסית בישראל
פרופ' צבי אקשטיין, המשנה לנגיד בנק ישראל
 

​ ​