כנס בנק ישראל בשיתוף CEPR אינפלציה דינמיקה, ציפיות ויעדים