כנס בינלאומי של בנק ישראל בשיתוף הבנק המרכזי השוויצרי (SNB) וה-CEPR בנושא ההתערבות בשוק מטבע חוץ

07/12/2017