כנס בנק ישראל: "תחרות ושינויים מבניים"

07/12/2020

09:45 – 09:30

דברי פתיחה, נגיד בנק ישראל, הפרופ' אמיר ירון​

מושב ראשון - שינויים מבניים בסקטור הפיננסי

ראש המושב: מיקי קהן, בנק ישראל

10:30 – 09:45

The Effect of Information Sharing on​ Relationship Lending:Evidence​ from a Natural Experiment​

טל​י בנק (בנק ישראל), מ​איה שטאון (האוניברסיטה העברית) ונמרוד שגב (בנק ישראל)​​​,

מתדיין: ד"ר אלון ר​ביב, אוניברסיטת בר-אילן​​ 

10:15 – 10:30

The Aftermath of Hodek Committee Recommendations – Has Creditor Corporate Governance in the Bond Market been Improved?

אנה ברודסקי – סאסי (בנק ישראל)​

מתדיין: ד"ר יבגני מוגרמן, ה​אוניברסיטה העברית​​

12:00 – 11:15

הפסקה

מושב שני – מבנה שוק ותחרות

ראש המושב: סיגל ריבון, בנק ישראל

12:45 – 12:00

Competition in the Israeli economy and its effect on prices: a sector-based Phillips Curve analysis

שולמית ניר (בנק ישר​אל)​​

מתדיין: פרופ' איתי אטר, אוניברסיטת תל-אביב

13:30 - 12:45

מבנה החוב של פירמות ציבוריות והגורמים המשפיעים עליו​

יוסי ג'יברה (ב​נק ישראל)​​

מתדיין: נ​דב שטיינברג, בנ​ק ישראל​​​

15:15- 13:30

הפסקה

16:00 – 15:15

הרצאת אורח:

 Prof. Thomas Philippon,​ Max L. Heine Professor of Finance, Leonard N. Stern School of Business, NYU

Dominant Firms and the Economy

יציג את המרצה: מישל סטרבצ'ינסקי, מנהל חטיבת המחקר, בנק ישראל.

17:15- 16:15

פאנל בהנחיית סמי פרץ, דה מרקר, ובהשתתפות:

יאיר אבידן – המפקח על הבנקים, בנק ישראל,

ד"ר אלון אייזנברג – המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית,   

מר ערן יעקב, ממלא מקום מנכ"ל האוצר ומנהל רשות המיסים,

ד"ר אורן ריגבי – הכלכלן הראשי, הרשות לתחרות.

יציג את הפאנל: עדי ברנדר, בנק ישראל.