סדרת המאמרים לדיון של חטיבת המחקר היא במה לפרסום ראשוני של מחקרים מפרי עטם של כלכלני החטיבה בטווח רחב של נושאים בכלכלת ישראל ובמדיניות כלכלית. הסדרה מתפרסמת זה כמה עשורים, והמחקרים משנת 1999 ואילך מוצגים במלואם גם באתר זה, בפורמט PDF, הניתן לצפייה ולהדפסה, בתוספת תקציר. פרטי פרסומים מוקדמים יותר בסדרה (משנת 1993) מוצגים באתר. ניתן לעיין בכל הסדרה בספריית בנק ישראל ובספריות של האוניברסיטאות בארץ.
המחקרים בסדרה מתפרסמים בדפוס, מופצים ללא תשלום, ונשלחים למוסדות ציבוריים, לאוניברסיטאות ולספריות בארץ ובחו"ל​​​

​​​​​