סדרת מאמרים לדיון

סדרת המאמרים לדיון של חטיבת המחקר היא במה לפרסום מחקרים של כלכלני החטיבה בטווח רחב של נושאים בכלכלת ישראל ובמדיניות כלכלית. הסדרה מתפרסמת זה כמה עשורים, והמחקרים משנת 1999 ואילך מוצגים במלואם גם באתר זה, בפורמט PDF, הניתן לצפייה ולהדפסה.