Researcher

אורפייג ( פליקר ) דנה

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552634

פקס

02-6669660

דוא"ל

dana.flikier@boi.org.il

חוקרת, בתחום ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2012- מוסמך בכלכלה, במסגרת תוכנית מצטיינים, אוניברסיטת בן-גוריון

2010- בוגר החוג לכלכלה ופסיכולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון​

ניסיון מקצועי

2012-  חוקרת, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2009-2012 מתרגלת פרונטלית, אוניברסיטת בן-גוריון, מכללת אחווה ומכללת ספיר

2011  מנהלת כספים, עמותת "באר שובע"​

תחומי ענין

מחירים ואינפלציה, נתוני מיקרו וBIG DATA, תמסורות המדיניות המוניטרית ושוק הדיור​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.