Researcher

ארגוב איל

תפקיד

ראש תחום

טלפון

02-6552543

פקס

02-6669543

דוא"ל

eyal.argov@boi.org.il

ראש תחום מקרו ופעילות המשק - אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

2019 - בוגר המכללה לביטחון לאומי, מחזור מ"ו.

       תואר שני במדעי המדינה עם התמחות בביטחון לאומי ואסטרטגיה, אוניברסיטת חיפה

2011 - דוקטור בכלכלה, האוניברסיטה העברית​

2004- מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

2003- בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2011 - והיום ראש תחום מקרו ופעילות המשק, חטיבת המחקר

2015 - מרצה מהחוץ, האוניברסיטה העברית

2008-2011 כלכלן בחטיבת המחקר, בנק ישראל

2002-2008  כלכלן במחלקה המוניטרית​, בנק ישראל

תחומי ענין

מקרו כלכלה, צמיחה כלכלית, מדיניות מוניטרית מודלים מסוג DSGE

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.