Researcher

בורנשטיין אליעזר

תפקיד

חוקר בכיר

טלפון

02-6552564

פקס

02-6669564

דוא"ל

eliezer.borenstein@boi.org.il

חוקר בכיר, בתחום מודלים, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2011- מוסמך בכלכלה פיננסית ומימון, האוניברסיטה העברית

2006- בוגר החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

2008-  חוקר, בנק ישראל

2005-2008 עוזר כלכלן , בנק ישראל

תחומי ענין

מדיניות מוניטרית, תמחור נכסים, מודלים מקרו-כלכליים​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.