Researcher

בן שימול יונתן

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552641

פקס

02-6669407

דוא"ל

jonathan.benchimol@boi.org.il

​חוקר, תחום מדיניות מקרו יציבותית, אגף פיננסי, חטיבת המחקר​

השכלה

2014:  דוקטורט במנהל עסקים, בית הספר הגבוה למדעי הכלכלה והמסחר (ESSEC), צרפת.

2011:  דוקטורט בכלכלה, אוניברסיטת פריז 1 פנתאון סורבון, צרפת.

2006:  תואר שני בכלכלה כמותית, בית הספר לכלכלה בפריס (PSE), צרפת.

2005:  תואר שני בניהול, בית הספר לניהול בגרנובל (GEM), צרפת.

2004:  תואר מהנדס, בית הספר הלאומי למדעי עיבוד מידע (EISTI), אוניברסיטת פריז-סיין, צרפת.​

ניסיון מקצועי

עמדות עיקריות

2012 -  כלכלן חוקר, בנק ישראל, מחלקת המחקר.

2019 -  חוקר אורח, אוניברסיטת הרווארד, המחלקה לכלכלה.

 

עמדות אחרום

2017 -  עמית מחקר,  הפד של דאלאס, מכון הגלובליזציה והמדיניות המוניטרית.

2017 -  עמית מחקר, אוניברסיטת הנן, המרכז לפיתוח פיננסי ויציבות, סין.

2018 -  עמית מחקר, אוניברסיטת קווין, מעבדת קונפליקט אנליטיק, קנדה.​

תחומי ענין

מקרו-כלכלה, כלכלה מוניטרית, כלכלה פיננסית, ואקונומטריה.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.