Researcher

בן-זאב נועם

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552099

דוא"ל

Noam.Ben-zeev@boi.org.il

​חוקר בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

​2017 - בוגר בכלכלה וביוטכנולוגיה (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית

2021 - מוסמך בכלכלה פיננסית (בהצטיינות), האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

​2021 - והלאה חוקר, באגף הפיננסי בחטיבת המחקר, בנק ישראל

2019-2021 - עוזר מחקר, האגף הפיננסי בחטיבת המחקר, בנק ישראל

תחומי ענין

​יציבות פיננסית, קרנות נאמנות, השקעות פסיביות, מוסדת ושווקים פיננסיים ותמחור נכסים

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.