Researcher

בנימיני אלון

תפקיד

ראש תחום

טלפון

02-6552584

פקס

02-6669584

דוא"ל

alon.binyamini@boi.org.il

ראש תחום מודלים, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2012 - דוקטור בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2006- מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2003- בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה הפתוחה​

ניסיון מקצועי

2005-  כלכלן, בנק ישראל

2004-2010 עוזר הוראה ומרצה, אוניברסיטת תל-אביב

1997-2005 מגזר פרטי​

תחומי ענין

כלכלה מוניטרית​, אקונומטריקה בייסיאנית, מחזורי עסקים, משק פתוח

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.