Researcher

ברודסקי אנה

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552609

פקס

02-6669609

דוא"ל

ana.brodesky@boi.org.il

חוקרת, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים, אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

2010- מוסמך בכלכלה פיננסית עם התמחות במימון, האוניברסיטה העברית

2008- בוגרת החוג לכל​כלה ומתמטיקה, האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

2009-  כלכלנית תחום שוק ההון​, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2008-2009 תחום הסקטור הציבורי, חטיבת המחקר, בנק ישראל

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.