Researcher

ברוידא קובי

תפקיד

יועץ למנהל חטיבת המחקר

טלפון

02-6552606

פקס

02-6669606

דוא"ל

kobi.braude@boi.org.il

​יועץ למנהל חטיבת המחקר

השכלה

​2000 - דוקטור לכלכלה, MIT

1995 - מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית בירושלים

1993 - ​בוגר בכלכלה ומדע המדינה, האוניברסיטה העברית בירושלים

תחומי ענין

​מקרו כלכלה, מסחר בין-לאומי, כלכלה ודמוגרפיה

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.