Researcher

ברנדר עדי

תפקיד

ראש אגף

טלפון

02-6552618

פקס

02-6669618

דוא"ל

adi.brender@boi.org.il

מנהל אגף, מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

1992- דוקטור לכלכלה, קולומביה

1988- מוסמך בכלכלה ומנהל עסקים (שיווק), האוניברסיטה העברית

1985- בוגר החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

כלכלה ציבורית, כלכלה פוליטית, מקרו כלכלה, כלכלת עבודה.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.