Researcher

גאלו ליאור

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552627

פקס

02-6669627

דוא"ל

lior.gallo@boi.org.il

חוקר, בתחום מקרו ופעילות המשק, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר

השכלה

2011- דוקטורנט לכלכלה, האוניברסיטה העברית

2010- מוסמך בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית

2007- בוגר החוג לכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2006-  כלכלן, בנק ישראל​

תחומי ענין

מסחר בינלאומי, אקונומטריקה, מבנה שווקים.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.