Researcher

גמרסני ינון

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552579

פקס

02-6669184

דוא"ל

inon.gamrasni@boi.org.il

חוקר, בתחום מודלים, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2005- מוסמך בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית

2001- בוגר החוג לכלכלה, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2006-  כלכלן, בנק ישראל​

תחומי ענין

שוק ההון, נזילות ני"ע​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.