Researcher

גראם-רוזן מיטל

תפקיד

חוקרת בכירה

טלפון

02-6552623

פקס

02-6669623

דוא"ל

meital.graham@boi.org.il

חוקרת בכירה, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים, אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

2008- מוסמך בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית

2006- בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2009- כלכלנית, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2005-2008 עוזרת מחקר, חטיבת המחקר, בנק ישראל​

תחומי ענין

יציבות חברות הביטוח, שוק ההון, שכר מנכ"לים​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.