Researcher

דה-מלאך אלעד

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552562

דוא"ל

Demalach.elad@boi.org.il

​חוקר בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות, חטיבת המחקר

השכלה

​דוקטורנט בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב

2016-2018 - תואר שני בכלכלה, האוניברסיטה העברית

2012-2015 - תואר ראשון בפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה (פכ"ם), האוניברסיטה העברית

ניסיון מקצועי

​2020 - חוקר, בנק ישראל

2014-2018 - עוזר מחקר, בנק ישראל

תחומי ענין

​שוק העבודה, כלכלת חינוך, החברה הערבית, תחום ההיי-טק

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.