Researcher

זהר אסנת

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552652

פקס

02-6669577

דוא"ל

osnat.zohar@boi.org.il

חוקרת, בתחום מודלים, אגף מוניטרי​ - חטיבת המחקר

השכלה

2016 - היום - האוניברסיטה העברית, דוקטורנטית במחלקה לכלכלה. תחום מחקר: כלכלה אינפורמציה. מנחה: פרופ' אילן קרמר

2012-2014 - האוניברסיטה העברית, תואר שני בכלכלה במסלול המחקרי. סיום התואר בהצטיינות יתרה. תחום המחקר: תורת המכרזים ותכנון מנגנונים

2009-2012 - האוניברסיטה העברית, B.Sc דו חוגי במתמטיקה וכלכלה. סיום התואר בהצטיינות​

ניסיון מקצועי

2015 - היום - חוקרת בתחום המודלים המוניטריים באגף מוניטרי

2014-2015 - חוקרת בתחום מידע נגזר משוק ההון, חטיבת המחקר

2011-2014 - מתרגלת בחוג לכלכלה ובחוג למתמטיקה,  אוניברסיטה העברית​

תחומי ענין

מודלים תיאורטיים מבוססי מיקרו, כלכלת אינפורמציה, חיכוכי אינפורמציה ותכנון מנגנונים​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.