Researcher

זנד אדית

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552624

פקס

02-6669684

דוא"ל

edith.sand@boi.org.il

חוקרת, בתחום מדיניות, אגף מקרו כלכלה ומדיניות​ - חטיבת המחקר

השכלה

2009 - פוסט דוקטורט, האוניברסיטה של האיחוד האירופי

2008- דוקטור לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2003- מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב

2000- בוגר החוג לכלכלה, אוניברסיטת תל-אביב​

ניסיון מקצועי

2009 - היום   בנק ישראל, חטיבת המחקר, אגף מקרו כלכלה ומדיניות, חוקרת בתחום מדיניות.

2011-2015 - מרצה מן החוץ, אוניברסיטת תל אביב

תחומי ענין

כלכלת עבודה, כלכלת חינוך.​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.