Researcher

כהן נמרוד

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552674

פקס

02-6669553

דוא"ל

nimrod.cohen@boi.org.il

חוקר, בתחום מודלים, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר​

השכלה

2017 - מוסמך בכלכלה, אוניברסיטת תל אביב (תכנית מחקרית משותפת עם האוניברסיטה העברית בירושלים)

2014 - מוסמך במדעי הניהול - מימון וחשבונאות, ביה"ס למנהל עסקים, אוניברסיטת תל אביב (בהצטיינות)

2008 - מוסמך במדעי הטבע - פיזיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

2005 - מוסמך למדעים - בהנדסת חשמל ומחשבים, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב (בהצטיינות יתרה)​

ניסיון מקצועי

2015 - היום, חוקר, תחום מודלים, אגף מוניטרי בחטיבת המחקר , בנק ישראל

2008-2015 - מהנדס פיננסי ומנהל סיכונים, ביחידה לניהול סיכון כולל, החטיבה לניהול סיכונים, בנק לאומי​

תחומי ענין

תיאוריה מאקרו כלכלית, מודלים של שווי משקל כללי (DSGEׂׂ​), הטרוגניות ומקרו כלכלה, משברים פיננסיים

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.