Researcher

כהן עודד

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552619

פקס

02-6669464

דוא"ל

oded.cohen@boi.org.il

חוקר, בתחום מוסדות ושווקים פיננסיים, אגף פיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

2013 - במהלך לימודי דוקטור במימון, האיניברסיטה העברית בירושלים

2011 - תואר שני במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן

2008 - תואר שני במנהל עסקים, האוניברסיטה הפתוחה

2001 - תואר ראשון בכלכלה וחשבונאות, אוניברסיטת בר-אילן

תחומי ענין

מימון חברות וממשל תאגידי​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.