Researcher

כספי איתמר

תפקיד

ראש תחום

טלפון

02-6552650

פקס

02-6669644

דוא"ל

itamar.caspi@boi.org.il

ראש תחום, ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

2020 - בוגר תואר שלישי בכלכלה - אוניברסיטת בר-אילן

2013 – מוסמך ב​כלכלה, האוניברסיטה העברית (במסגרת התכנית המשותפת של האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת ת"א)

2009- בוגר החוג לכלכלה ומנהל עסקים, אוניברסיטת בן-גוריון​

ניסיון מקצועי

והיום - ראש תחום, ניתוח מוניטרי

2018 - חוקר בכיר, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2012-   כלכלן, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2010-2012 כלכלן, אגף כלכלה ומחקר, משרד האוצר

2009-2012 עוזר הוראה, המחלקה לכלכלה, האוניברסיטה העברית

2008-2009​ עוזר הוראה, המחלקה לכלכלה, אוניברסיטת בן-גוריון 

תחומי ענין

אקונומטריקה של סדרות עתיות, בועות פיננסיות, תחזיות, סימולציות

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.