Researcher

מזר יובל

תפקיד

חוקר בכיר

טלפון

02-6552695

פקס

02-6669695

דוא"ל

yuval.mazar@boi.org.il

חוקר בכיר, בתחום מקרו ופעילות המשק, אגף מקרו כלכלה ומדיניות​ - חטיבת המחקר

השכלה

2017 - דוקטור לכלכלה אוניברסיטה העברית​

2005- מוסמך בכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית

2003- בוגר החוג לכלכלה וסטטיסטיקה, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2005 -  כלכלן, בנק ישראל

2003-2005 עוזר כלכלן, בנק ישראל

תחומי ענין

הממשלה הרחבה, מיסים, מדיניות פיסקאלית, שכר: שכר במגזר הציבורי, במינהל הציבורי ובמגזר הפרטי, פערי שכר בין נשים וגברים ​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.