Researcher

מיכלסון נועם

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552625

פקס

02-6669615

דוא"ל

noam.michelson@boi.org.il

חוקר, בתחום מדיניות מאקרו יציבותית, אגף הפיננסי - חטיבת המחקר

השכלה

2010- מוסמך בכלכלה, האוניברסיטה העברית

2008- בוגר החוג לכלכלה ויחסים בינלאומיים, האוניברסיטה העברית​

ניסיון מקצועי

2010-  כלכלן בחטיבת המחקר, בנק ישראל​

2007-2009  עוזר מחקר בחטיבת המחקר, בנק ישראל

תחומי ענין

יציבות פיננסית, סיכון מערכתי​.

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.