Researcher

מרגונינסקי יוסי

תפקיד

חוקר

טלפון

02-6552693

פקס

02-6669693

דוא"ל

yossi.margoninsky@boi.org.il

חוקר, אגף מקרו כלכלה ומדיניות - חטיבת המחקר​

השכלה

2004 - Ph.D , אוניברסיטה העברית ירושלים

ניסיון מקצועי

1986 - בנק ישראל​

תחומי ענין

מדיניות כלכלית, סביבה ותחבורה​

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.