Researcher

ניר שולמית

תפקיד

חוקרת

טלפון

02-6552581

דוא"ל

shulamit.nir@boi.org.il

​חוקרת, בתחום ניתוח מוניטרי, אגף מוניטרי - חטיבת המחקר

השכלה

​2014 - תואר שני (M.A)  בכלכלה במסלול המחקרי, אוניברסיטת תל-אביב

2009 - תואר ראשון בכלכלה (Licenciatura - B.A) - אוניברסידד דה מונטבידאו, אורוגוואי

ניסיון מקצועי

​2018 - חוקרת, חטיבת המחקר, בנק ישראל

2013-2017 - אנליסטית מאקרו במחלקת מחקר ואסטרטגיה, בית השקעות אקסלנס.

2012-2014 - מתרגלת פרונטאלית ועוזרת הוראה, ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל-אביב.

2011-2013 - עוזרת מחקר, ביה"ס לכלכלה ע"ש איתן ברגלס, אוניברסיטת תל-אביב.

2013-2014 - מתרגלת פרונטאלית, בית ספר לכלכלה ע"ש טיומקין, המרכז הבינתחומי הרצליה

תחומי ענין

​מדיניות מוניטרית, התערבות בשוק המט"ח, יחסי גומלין בין שוק העבודה לבין אינפלציה, אקונומטריקה בייסיאנית

לבקשת החיפוש לא היתה אפשרות להתחבר לשירות החיפוש.